Poradnia SWPR

DIAGNOZA I TERAPIA

WSPARCIE DLA RODZICÓW

INSPIRUJE NAS DZIECKO

• terapia i diagnoza pedagogiczna
• terapia i edukacja dzieci z autyzmem
• terapia logopedyczna
• terapia integracji sensorycznej SI
• terapia dzieci niedosłyszących
• wspomaganie rozwoju umysłowego
  (Glottodydaktyka,
    Pedagogika M.Montessori)
• poradnictwo – techniki pracy z dziećmi
• wspomaganie pracy terapeutycznej
  i rozwoju dziecka w domu
• szeroka oferta warsztatów
Zapewniamy:
• zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
• dla każdego dziecka indywidualny program zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej już opinii czy orzeczenia)
• nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę
• opiekę doświadczonych specjalistów: terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda, psycholog.

zajęcia indywidualne i grupowe

Zaprasza dzieci, młodzież i rodziców na

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DIAGNOZA I TERAPIA

WSPARCIE DLA RODZICÓW

INSPIRUJE NAS DZIECKO

• terapia i diagnoza pedagogiczna
• terapia i edukacja dzieci z autyzmem
• terapia logopedyczna
• terapia integracji sensorycznej SI
• terapia dzieci niedosłyszących
• wspomaganie rozwoju umysłowego
  (Glottodydaktyka,
    Pedagogika M.Montessori)
• poradnictwo – techniki pracy z dziećmi
• wspomaganie pracy terapeutycznej
  i rozwoju dziecka w domu
• szeroka oferta warsztatów
Zapewniamy:
• zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych
potrzeb rozwojowych dziecka
• dla każdego dziecka indywidualny program
zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej
już opinii czy orzeczenia)
• nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną
i bezpieczną atmosferę
• opiekę doświadczonych specjalistów:
terapeuta pedagogiczny,
pedagog specjalny,
logopeda,
psycholog.

zajęcia indywidualne i grupowe

Zaprasza dzieci, młodzież i rodziców na

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA