OFERTA
PSYCHOLOG
 • KONSULTACJA

  90 MIN

  200 zł
 • PSYCHOTERAPIA

  45 MIN

  100 zł
PEDAGOG
 • DIAGNOZA PEDAGOGICZNA – (TESTY)

  60 MIN

  200 zł
 • KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

  45 MIN

  100 zł
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

  45 MIN

  100 zł
 • TERAPIA RĘKI

  45 MIN

  80 zł
 • *WYDANIE PISEMNEJ DIAGNOZY

  + OMÓWIENIE

  50 zł
LOGOPEDA
 • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

  45 MIN

  100 zł
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  45 MIN

  80 zł
TERAPEUTA
 • TRENING UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH - TERAPIA

  350 zł

Zajęcia grupowe prowadzone przez dwóch terapeutów, w trakcie których dzieci nabywają umiejętności z zakresu: umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej, podtrzymywania więzi z rówieśnikami, rozpoznawania emocji i panowania nad nimi, przestrzegania zasad i regulaminów.Uczestnicy uczą się pracować nad swoimi trudnymi zachowaniami poprzez zabawę, przez co zajęcia są bardzo atrakcyjne.

 • TRENING EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

  300 zł

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających przygodę szkolną.zajęcia kładą nacisk na umiejętności szkolne. Dzieci uczą się posługiwać narzędziami z zakresu MAP MYSLI, technik pamięciowych i szybkiego czytania .Celem jest podniesienie sprawności czytania,zapamiętywania wielu informacji a także rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Dzięki eksperymentom i doświadczeniom naukowym w dziecku rozwija się pasja poznawania i fascynacja światem. U nas dzieciaki poznają przyrodę poprzez eksperymenty naukowe. Aspekt emocjonalny, poruszany jest w szeregu dram i gier społecznych, podczas których dzieci nabywają podstawowe umiejętności społeczne i uczą się współpracy w grupie. Cel terapii: kształtowanie prawidłowych umiejętności szkolnych takich jak pisanie, czytanie, liczenie, wyrównywanie braków wiadomościach szkolnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych, podnoszenie samooceny dziecka i odkrywanie jego mocnych stron.

 • TRENING UMIEJĘTNOSCI WYCHOWAWCZYCH

  250 zł

Zajęcia dla rodziców ,opiekunów zbuntowanych dzieci i nastolatków. Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i uczucia miłości wielu umiejętności i dużej wiedzy. Jeżeli zastanawiasz się: Dlaczego moje dziecko / mój uczeń nie słucha tego co do niego mówię?-te spotkania są dla Ciebie:) W czasie spotkań uzyskasz wiedzę od pedagogów i psychologów, pracujących z dziećmi ponadto będziesz mógł wymienić spostrzeżenia z innymi rodzicami. Wiedza zaczerpnięta od rodziców mających podobne problemy jest bezcenna:)

 • SOCJOTERAPIA

  350 zł

Zajęcia grupowe polegające na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Zapraszamy dzieci nadpobudliwe ruchowo, agresywne, z trudnością w hamowaniu zachowania, z niską samooceną, nieśmiałością a także strachem przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia socjoterapeutyczne polegają na tym, że uczestnicy biorą udział w improwizowanych sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. W trakcie treningu takich zachowań zaspakajają także własne potrzeby potrzeby emocjonalne i społeczne, rozwijają swoje zainteresowania. Kiedy można stwierdzić, że dziecko powinno brać udział w zajęciach socjoterapii?? Wtedy gdy odbieramy sygnały, że przejawia ono zachowania społecznie nieakceptowane, łamie ogólnie przyjęte normy, zasady.

NAUCZYCIEL MONTESSORI
 • TERAPIA MONTESSORI

  45 MIN

  100 zł
COACH
 • SESJA COACHINGOWA

  250 zł
DIETETYK
 • KONSULTACJA / PORADA

  130 zł
 • DIETA TYGODNIOWA

  140 zł
 • DIETA 14 DNIOWA

  240 zł
 • DIETA MIESIĘCZNA

  420 zł