PRACOWNIA MONTESSORI
AKADEMICKA PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA
PRZY SZKOLE WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE
PRZY UL. GRZEGORZEWSKIEJ 10

PRACOWNIA MONTESSORI

 • indywidualne zajęcia edukacyjne z dziećmi,
 • konsultacje dla nauczycieli,
 • szkolenia dla rodziców,

Kontakt i zapisy:
Jarosław Jordan (AMI Niemieckie Stowarzyszenie Montessori/Aachen)
tel. 503 068 390
email: jordan@montessori.pl

Pracownia otwarta:

 • w terminach ustalanych indywidualnie.

Pracownia jest wyposażona w unikatowe pomoce edukacyjne (Materiał Montessori)
Przeznaczona jest dla dzieci wymagających wspierania umiejętności poznawczych, w tym dla dzieci upośledzonych intelektualnie lub wybitnie uzdolnionych.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat, proponujemy:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci obciążonych niepowodzeniami szkolnymi,
 • ćwiczenia indywidualne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • indywidualne lekcje dla dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach,
 • zajęcia dla małych dzieci, których rodzice zauważyli, że ich dziecko woli się uczyć niż być zabawiane.

Ponadto:

 • konsultacje dla studentów uczelni pedagogicznych – indywidualne i grupowe
 • konsultacje dla rodziców
 • konsultacje dla nauczycieli
 • konsultacje dla osób zainteresowanych Pedagogiką Montessori
 • Zajęcia są odpłatne.
 • Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców.
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli montessoriańskich, pedagogów SWPR oraz dyplomowanych terapeutów.
 • Zajęcia mogą być obserwowane przez studentów.
 • Podczas zajęć dziecko zajmuje się wybranym przez swoje zainteresowania tematem, wykorzystując określony zestaw pomocy dydaktycznych.
 • Zajęcia mają charakter terapeutyczny – poprzez zdobywanie nowych umiejętności i samodzielną pracę, w zgodzie z rytmem określonym indywidualnymi możliwościami, dziecko czerpie satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. To daje mu radość i zachęca do dalszych starań.
 • Zajęcia mają charakter edukacyjny – zakres proponowanych działań obejmuje ćwiczenia koncentracji, czynności praktyczne (np. nauka wiązania sznurowadeł) oraz naukę umiejętności szkolnych (np. pisanie, czytanie, liczenie)
 • Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespole (2-4 dzieci), każde dziecko zajmuje się innym tematem, w każdej chwili może przerwać zajęcia.
 • Podczas zajęć dzieci będą zachęcane do pracy pomocami edukacyjnymi, w taki sposób, aby czas spędzony na zajęciach był dla nich pożyteczny i przynosił każdemu dziecku radość z samodzielnego działania – spełnienie tych warunków jest celem głównym zajęć.