ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
mgr Agata Bogumiła Jardzioch – terapeuta pedagogiczny, pedagog, wykładowca SWPR

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej dzieci o nieharmonijnym rozwoju zarówno w wieku przedszkolnym jak i szkolnym, terapii uczniów z dysleksją rozwojową, uczniów z ADHD, uczniów z autyzmem, uczniów z niepełnosprawnością. Naukowe zainteresowania nakierowane są na edukację włączającą i możliwości jej realizacji w szkołach.

Swoje doświadczenie zdobywała w: szkole podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie na stanowisku pedagoga szkolnego oraz w przedszkolu integracyjnym „Zielony Latawiec” w Warszawie jako nauczyciel – wychowawca.

W poradni zajmuje się diagnostyką pedagogiczną, udzielaniem konsultacji z zakresu wspierania rozwoju i edukacji dzieci oraz prowadzeniem zajęć terapii pedagogicznej.

Stale poszerza swoją wiedzę  i umiejętności terapeutyczne poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach:

 • kurs Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym,
 • wykorzystanie technik informatyczno-komputerowych w pracy z uczniem,
 • poszerzanie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 • Praca metodą projektu edukacyjnego i in.
mgr Agnieszka Biela – trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny
mgr Agnieszka Biela – trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale pedagogicznym. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z dziećmi niedostosowanymi społecznie i zaburzeniami zachowania. Dodatkowo realizuje program edukacji wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej na studiach podyplomowych.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Zakładzie Poprawczym dla Nieletnich w Falenicy, jako wychowawca w Domu Dziecka w Pyrach, jako terapeuta TUS w Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej w Warszawie, prowadziła konsultacje w placówkach oświatowych w zakresie dostosowywania środków terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach:

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART,
 • szkolenie- Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,
 • szkolenie- Dzieci z Zespołem Tourette’a oraz z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej,
 • szkolenie- Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole- czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania,
 • kurs- Elementarz rewalidacji,
 • kurs- Jak być bliżej z dzieckiem- budowanie relacji dorosły dziecko w kontekście sięgania przez młodzież po alkohol i narkotyki.
mgr Adrianna Kijuk – trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny
mgr Adrianna Kijuk – trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej. Specjalizuje się w: pedagogice niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogice wczesnoszkolnej, rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Prywatnie miłośniczka gier planszowych, fotografii, a także bardzo strasznych filmów.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Zespole Szkół Specjalnych nr 101 (gdzie obecnie pełni funkcję pedagoga), Centrum Rozwoju i Terapii „Bona Verba”, Szkole Podstawowej nr 261, Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej „Sukces”, Przedszkolu nr 213, Przedszkolu i Żłobku „Tęczowy Dworek”, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym. Ponadto pracowała z dziećmi z Zespołem Aspergera, ADHD, ADD w trakcie obozów terapeutycznych.

Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach:

 • Trening Zastępowania Agresji,
 • Rozwój emocjonalny ucznia,
 • Terapia Ręki,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Dzieci z Zespołem Tourette’a w szkole,
 • Dzieci z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej,
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w klasach 4-6,
 • Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych
 • Dieta dzieci w wieku 6-36 miesięcy.
mgr Małgorzata Mrozowska- trener umiejętności społecznych, psycholog
mgr Małgorzata Mrozowska- trener umiejętności społecznych, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii i Stosowanych Nauk Społecznych. Specjalizuje się w: psychologii rehabilitacyjnej, resocjalizacji dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnych intelektualnie.

Prywatnie: miłośniczka psów i zajęć fitness. Szczęśliwa mama trójki aniołków. Osoba, która zna trudy wychowania bliźniaków.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie, Przedszkole Specjalnym nr 213, Gimnazjum im. Św. Wincentego Pallottiego, Prywatnych Przedszkoli Republika Malucha, Placówkach Szkolno- Wychowawczych, Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Ośrodku Wsparcia dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną „Partnerzy”. Ponadto wyjeżdżała, jako terapeuta, na turnusy rehabilitacyjne z dziećmi.

Poszerza swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach:

 • Terapia Ręki
 • Pierwsza Pomoc Pediatryczna
 • Drama w Zajęciach z Dziećmi z Niepełnosprawnością
 • FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy- trudności rozwojowe i zapobieganie objawom wtórnym
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
 • Wczesna interwencja dla dzieci 0-6 lat z niepełnosprawnością sensoryczną i dodatkowymi uszkodzeniami
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Jarosław Jordan SWPR
Jarosław Jordan

Pedagog specjalny, asystent w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki Montessori. Wykładowca Pedagogiki Montessori. Dyplom Kursu Pedagogiki Montessori, akredytowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori AMI uzyskał w roku 1992. Inicjator powołania Polskiego Stowarzyszenia Montessori (1994) Założyciel prywatnych Przedszkola i Szkoły Montessori
w Warszawie (1994). Propagator Pedagogiki Montessori. Nauczyciel montessoriański.

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończonych kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci oraz nowoczesnych metod pracy z dzieckiem i rodzicami. Od kilkunastu lat pracuje jako psycholog w publicznych i niepublicznych poradniach. Posiada uprawnienia do badania najnowszymi narzędziami diagnozy rozwoju psychoruchowego niemowląt, diagnozy rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka.
Ekspert w programach telewizyjnych i czasopismach dla rodziców i nauczycieli, recenzentka książek dla dzieci. Autorka wielu publikacji wspierających rodziców w rolach wychowawczych.
Od kilkunastu lat wykładowca prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, psychologii edukacyjnej, kompetencji nauczycieli i rodziców.
Zainteresowania naukowe: wpływ cywilizacji na występowanie neurorozwojowych zaburzeń dziecięcych.
Prywatnie mama Ewy i Adama, fanka szwedzkiej literatury dziecięcej. Jest zwolennikiem przysłowia chińskiego, że lepiej zapalić świecę w ciemnościach niż przeklinać, że nic nie widać.

mgr Małgorzata Pudło

absolwentka pięcioletnich studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna – specjalność Logopedia oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Neurologopedia. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi szkolenia dotyczące terapii logopedycznej i treningu komunikacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zajęcia ze studentami na jednej z warszawskich uczelni. Od 2010 roku pracuje w Poradni Autyzmu KRASNAL w Warszawie, dodatkowo prowadzi terapię logopedyczną dzieci z dyslalią w jednym z warszawskich przedszkoli.

mgr Marta Antoszewska

muzykoterapeuta, absolwentka studiów muzycznych na Akademii im. F.Chopina w Warszawie i muzykoterapeutycznych w Akademii im K.Lipińskiego we Wroclawiu. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi praktykę w prywatnym gabinecie muzykoterapeutycznym. Stosuje terapię dzieci w formie autorskich zajęć muzycznych. Od wielu lat pracuje z dziećmi zdolnymi muzycznie współtworząc Agencję Działań Artystycznych. Jest pedagogiem i muzykoterapeutą w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr1 w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia z muzykoterapii m in w SWPR. U dorosłych pacjentów specjalizuje się w leczeniu depresji i bezsenności. Współpracuje z redakcją miesięcznika Mamo to ja.

mgr Ewa Michalska

terapeuta – specjalista pedagogiczny z wieloletnim stażem. Nauczyciel wspomagający rozwój dziecka. Specjalista terapii ręki i trudności grafomotorycznych. Trener treningu zastępowania agresji ART. Moderator imprez dla dzieci i młodzieży. Magister pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym i psychologią szkolną. Ukończyła Wyższa Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
Posiada ukończone kursy kwalifikacji zawodowej m.in.Kurs I. Stopnia Integracji Sensorycznej SI -PSTIS; Certyfikowany Kurs I. i II. Stopnia Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr. Paula i Gail Dennison; Ruch Rozwijający na metodzie Weroniki Sherborne- I stopnia; Certyfikowany Kurs Trenerski „Treningu Zastępowania Agresji ART.” i zachowań prospołecznych; Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się; Specyficzne trudności w czytaniu i w pisaniu, terapia i diagnoza.

dr Agnieszka Pilichowska

psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Certyfikowany glottodydaktyk. W pracy wykorzystuje metody psychologii humanistycznej (Rogers, Maslow) oparte o przyjazny dialog i równorzędność relacji w atmosferze szacunku i zaufania. Często stosuje biblioterapię i inne metody artterapii. Pomaga i doradza w problemach takich, jak: zaburzenia nastroju, depresja dzieci i młodzieży, nieśmiałość i fobie społeczne, lęk, poczucie straty, traumy, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania i relacji z ciałem (anoreksja, bulimia, autoagresja), uzależnienia (w tym uzależnienia od nowych mediów). Prowadzi także standardowe badania psychologiczne.

mgr Sylwia Kwasek-Bendlin

logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci.